Category Trống Bách Việt N.Lũ I (3)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NHÁNH NỌC VIỆT DƯƠNG THÁI DƯƠNG, NGÀNH MẶT TRỜI VIÊM ĐẾ THÁI DƯƠNG. (phần 3) Nguyễn Xuân Quang   C. Những Người Đại Biểu Của Nhánh Nọc Dương Mặt trời Thái dương: Nhóm nhóm 7 người […]