Category Trống Bách Việt N.Lũ I (3)

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (3).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.   Nguyễn Xuân Quang Nhóm 7 người nhẩy múa trên trống Ngọc Lũ I. Như đã nói ở ngành phụ Càn Khôn ở bán viên dương có […]