Category Trống Bách Việt N.Lũ I (17)

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (17).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.     (phần 17) Nguyễn Xuân Quang  Ý NGHĨA HÌNH NGƯỜI TRÊN THUYỀN TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I. Tổng Quát về Người Trên Thuyền.   […]