Category Trống Bách Việt N.Lũ I (16)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I: TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (16).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.     (phần 16) Nguyễn Xuân Quang   THUYỀN TRÊN TRỐNG NGỌC LŨ I. Mấu Chốt chính. .Ở vùng nước tang trống của trống […]