Category Trống Bách Việt N.Lũ I (16)

TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I (16).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG THẾ GIAN. Theo truyền thuyết và cổ sử Việt: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, HỒNG VIỆT, NƯỚC XÍCH QUỈ KÌ DƯƠNG VƯƠNG.     (phần 16) Nguyễn Xuân Quang CHÌA KHÓA: MẤU CHỐT […]