Category Trống Bách Việt N.Lũ I (15)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (phần 15).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGÀNH VIÊM VIỆT NGỌC LŨ I. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 15) Nguyễn Xuân Quang  2. VÙNG NƯỚC THẾ GIAN  Vùng nước là phần phình tang […]