Category Trống Bách Việt N.Lũ I (12)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (12).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 12) Nguyễn Xuân Quang   Ý NGHĨA VÀNH CHIM BAY VÀ CHIM ĐỨNG TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC […]