Category Trống Bách Việt N.Lũ I (11)

NHÓM TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (11).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.     (phần 11) Nguyễn Xuân Quang BÀI ĐỌC THÊM (2). TRỐNG NÒNG NỌC NGỌC LŨ I.  VẬT TỔ HƯƠU CỦA ĐẠI TỘC […]