Category Trống Bách Việt N.Lũ I (11)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I (11).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 11) Nguyễn Xuân Quang  Ý NGHĨA VÀNH CHIM THÚ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I.  VẬT TỔ HƯƠU CỦA ĐẠI TỘC VIỆT […]