Category Trống Bách Việt N.Lũ I (10)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NGỌC LŨ I (10).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG THẾ GIAN. Theo truyền thuyết và cổ sử Việt: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, HỒNG VIỆT, NƯỚC XÍCH QUỈ KÌ DƯƠNG VƯƠNG.     (phần 10) Nguyễn Xuân Quang BÀI ĐỌC THÊM.   HƯƠU […]