Category Trống Bách Việt N.Lũ I (10)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NGỌC LỦ I (10).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NGỌC LŨ I, TRỐNG NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI, NHÁNH MẶT TRỜI NỌC DƯƠNG THÁI, NGÀNH MẶT THÁI DƯƠNG TRỜI VIÊM ĐẾ.  (phần 10) Nguyễn Xuân Quang   Ý NGHĨA VÀNH CHIM THÚ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC LŨ I. Hươu Trên Trống Đồng Âm Dương và […]