Category Trống Bách Việt N.Lũ I (10)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NGỌC LỦ I (10).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG BÁCH VIỆT NGÀNH VIÊM VIỆT NGỌC LŨ I. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 10) Nguyễn Xuân Quang   Ý NGHĨA VÀNH CHIM THÚ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ÂM DƯƠNG NGỌC […]