Category Trống Đồng Âu Lạc Sông Đà 5

Ý NGHĨA NGÀY VÍA PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG MỒNG CHÍN THÁNG TƯ ÂM LỊCH.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   Ý NGHĨA NGÀY VÍA PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG MỒNG CHÍN THÁNG TƯ ÂM LỊCH. NGUYỄN XUÂN QUANG Hàng năm cứ tới ngày mồng 9 tháng 4 âm lịch người Việt tổ chức lễ tưởng nhớ ông Dóng Phù Đổng Thiên Vương, một vị […]