Category Xóa Ngọng N/L

XÓA NÓI NGỌNG N/L

   “XÓA NGỌNG N/L”  Nguyễn Xuân Quang Gần đây các diễn đàn trên mạng ở trong nước và hải ngoại nổ ra những cuộc tranh luận về hiện tượng “Xóa Ngọng N/L” (“Nói Ngọng Nờ Ngắn và Lờ Dài”). Cuộc tranh luận này có nguồn gốc từ Việt Nam. Vào đầu tháng 11/2011, tại Việt […]