Category Tiếng Láy Trong Việt Ngữ

TIẾNG LÁY TRONG VIỆT NGỮ

  TIẾNG LÁY TRONG VIỆT NGỮ                              Nguyễn Xuân Quang Tiếng láy gồm một từ gốc và một từ tố lặp lại theo âm điệu, vần điệu nhịp nhàng, uyển chuyển với từ gốc. Tôi gọi từ tố láy với từ gốc là thành tố láy (TTL), ví dụ liếm láp thì láp là TTL […]