Category Thìn Là Thằn Là Thắn Là Rắn

THÌN LÀ THẰN, LÀ THẮN, LÀ RẮN.

TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP.                     THÌN LÀ THẮN, LÀ THẰN, LÀ RẮN.                                                    Nguyễn Xuân Quang Nhiều dữ kiện về lịch sách, thiên văn, Dịch đã cho thấy  là tên 12 con giáp không phải có nguồn gốc từ Trung Hoa mà có thể có nguồn gốc Bách Việt. Về đời […]