Category Thân Là Dộc Là Vọc

TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP: THÂN LÀ DỘC (KHỈ) LÀ VỌC (KHỈ).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). TRƯỚC THỂM XUÂN MỚI, XIN CHÚC QUÝ ĐỘC GIẢ và THÂN HỮU MỘT NĂM BÍNH THÂN AN VUI. NGUYỄN XUÂN QUANG  TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP. THÂN LÀ DỘC (KHỈ) LÀ VỌC (KHỈ). Nguyễn Xuân Quang Xuân lại về, chúng […]