Category Thắc Mắc Viết Việt Ngữ 2

NHỮNG THẮC MẮC VỀ CÁCH VIẾT CHỮ QUỐC NGỮ (phần 1).

NHỮNG THẮC MẮC THƯỜNG GẶP TRONG CÁCH VIẾT CHỮ QUÓC NGỮ. (phần 1) Nguyễn Xuân Quang  Những thắc mắc thường gặp trong chữ quốc ngữ là trong nhiều trường hợp ta nên chọn viết theo âm nào, theo ch hay tr, d hay gi, l hay n, r hay d, s hay x… hỏi hay […]