Category Những Từ Y Thuần Việt

NHỮNG TỪ Y HỌC THUẦN VIỆT

NHỮNG TỪ Y THUẦN VIỆT TRONG VIỆT NGỮ Nguyễn Xuân Quang Thế nào là những từ thuần Việt? Chúng ta thường phân biệt tiếng Hán Việt và tiếng Nôm. Tiếng Nôm có nghĩa là tiếng  Nam là thứ tiếng riêng của chúng ta, người Việt Nam. Vì hai từ “tiếng Nôm” đôi khi lầm lẫn […]