Category Mão Là con Mấu Con Bấu

MÃO LÀ CON MẤU, CON BẤU.

TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP. CON MÃO LÀ CON MẤU, CON BẤU. Nguyễn Xuân Quang Qua những bài viết trước ta đã thấy một số tên con thú trong 12 con giáp đều là những từ thuần Việt. Dần là con Dằng, con Dằn, con Vằn (xem Dần là Dằng là […]