Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (9)

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 9).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 9) Nguyễn Xuân Quang Những Chữ Viết Tắt và Qui Ước -Chữ trong hai gạch nghiêng /…/ thanh, thinh, âm, âm vị, phát âm theo tiếng Việt, hay tiếng Anh. -Dấu bằng (=) […]