Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (2)

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN-ÂU NGỮ (phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài) SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN-ÂU NGỮ. (phần 2) Nguyễn Xuân Quang Những Chữ Viết Tắt và Qui Ước -Chữ trong hai gạch nghiêng /…/ thanh, thinh, âm, âm vị,  phát âm theo tiếng Việt, hay tiếng Anh. -Dấu bằng (=)  có nghĩa […]