Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu ngữ (18): Nột Tạng

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 18) NHỮNG NHỮNG TỪ THÂN THỂ: NỘI TẠNG.

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 18) QUA NHỮNG NHỮNG TỪ THÂN THỂ   c. NỘI TẠNG. Nguyễn Xuân Quang   .TIM Đã viết. .Dạ Dầy Ấn Âu ngữ -gastro- (tiền tố Hy Lạp), dạ dầy, bao tử. gốc Hy Lạp gastro-, của dạng gaster ‘belly, paunch’. -paunch Phát từ cổ […]