Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (17): Từ Thân Mình

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 17) NHỮNG TỪ THÂN THỂ: b. THÂN MÌNH.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 17) QUA NHỮNG TỪ THÂN THỂ  b. THÂN MÌNH. Nguyễn Xuân Quang   .MÌNH mình, vóc (ăn vóc học hay), thân, thân thể, thể (water body), xác, vẻ, dáng, tạng… Ấn-Âu ngữ .Body Theo […]