Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (16) Từ Thân Thể: Đầu

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 16) QUA NHỮNG NHỮNG TỪ THÂN THỂ: a. ĐẦU

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 16) QUA NHỮNG NHỮNG TỪ THÂN THỂ a. ĐẦU Nguyễn Xuân Quang   Qua 100 từ căn bản quân bằng bền hay ổn định đề nghị bởi Morris Swadesh và 15 từ căn bản […]