Category Liên Hệ Việt Ngữ và Ấn Âu Ngữ (13)

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 13): SO SÁNH NHỮNG NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 13). SO SÁNH NHỮNG NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ. Nguyễn Xuân Quang. Qua 100 từ căn bản quân bằng bền hay ổn định đề nghị bởi Morris Swadesh và 15 từ căn bản […]