Category Liên Hệ Việt Ngữ Ấn Âu Ngữ (19) Từ Thân Thể: Tay Chân

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ (phần 19) QUA NHỮNG NHỮNG TỪ THÂN THỂ d. TAY CHÂN.

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT VÀ ẤN ÂU NGỮ. (phần 19) QUA NHỮNG NHỮNG TỪ THÂN THỂ   d. TAY CHÂN. Nguyễn Xuân Quang 1. TAY   Chỉ chung từ vai xuống ngón tay. .VAI Vai chỗ tay nối vào thân người vì vậy vai liên hệ với khớp vai, nách và lưng vì sát […]