Category Liên Hệ Việt Anh Qua Con Số

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ANH NGỮ QUA CÁC CON SỐ.

SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VỚI ẤN-ÂU NGỮ NÓI CHUNG VÀ  VỚI ANH NGỮ NÓI RIÊNG QUA CÁC TỪ CON SỐ.  Nguyễn Xuân Quang  Để xem hai ngôn ngữ có liên hệ với nhau hay không, các nhà ngôn ngữ học so sánh dạng ngữ (morphology) nghĩa ngữ (semantics) và ngữ pháp (grammar) của hai ngôn […]