Category Liên Hệ Việt Anh Ngũ: Nêu Cao Tràng Pháo Bánh Chưng Xanh

LIÊN HỆ VIỆT ANH NGỮ: NÊU CAO TRÀNG PHÁO BÁNH CHƯNG XANH.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).. SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆT NGỮ VÀ ẤN ÂU NGỮ. NÊU CAO TRÀNG PHÁO BÁNH CHƯNG XANH. Nguyễn Xuân Quang (Xin xem bài viết Thịt Mỡ Dưa Hành trước).   *NÊU Qua bài viết Nêu, Cái Nêu Nhân Chủng Học trong Khai Quật Kho […]