Category Kẻ Sĩ

KẺ SĨ

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). KẺ SĨ TẦM NGUYÊN NGHĨA NGỮ TỪ SĨ. Nguyễn Xuân Quang Ngày nay chúng ta thường thấy từ Hán Việt sĩ đi chung với nhiều loại người chỉ những người này có một chúc vụ quan trọng trong xã hội như bác sĩ, dược […]