Category Học Chữ Hán Bằng Việt Ngữ

HỌC CHỮ HÁN BẰNG TIẾNG VIỆT

Tiếng Việt Huyền Diệu HỌC TIẾNG VÀ CHỮ TRUNG HOA BẰNG TIẾNG VIỆT Nguyễn Xuân Quang Ta có thể học ngôn ngữ thế giới bằng tiếng Việt (Tiếng Việt Huyền Diệu), dĩ nhiên trong đó có tiếng Trung Hoa. Học tiếng Trung Hoa bằng tiếng Việt lại càng dễ dàng hơn, bởi vì một điều dễ hiểu là […]