Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ:Từ Chỉ Loài Vật 3

HỌC ANH NGỮ BẮNG VIỆT NGỮ: NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT (3 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file). HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT. (phần 3 và  hết) Nguyễn Xuân Quang Chi Chú: -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ trong hai gạch nghiêng / / là […]