Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ:Tổng Quát 1

HỌC ANH NGỮ BẰNG TIẾNG VIỆT

(*Nếu cần, bấm hai lần vào tựa bài để mở file).      HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ                                           (1)                    Nguyễn Xuân Quang   Những chữ Viết tắt và qui ước: -Chữ trong  hai  gạch nghiêng  /…/ thanh, thinh, âm, âm vị chỉ  phát  âm theo tiếng Việt, hay tiếng Anh. -Dấu bằng (=)  […]