Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ: Những Từ Vi Tính

NHỮNG TỪ VI TÍNH

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ: NHỮNG TỪ VI TÍNH NHỮNG TỪ VI TÍNH Nguyễn Xuân Quang  Những chữ viết tắt và qui ước:  -Dấu bằng (=)  có nghĩa là, liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ trong  hai  […]