Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ: Những Từ Về Ăn

HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).   HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ                         (tiếp theo) (Kỳ 3)                                               Nguyễn Xuân Quang  Những chữ viết tắt và qui ước: –Dấu bằng (=)  có nghĩa là, liên hệ với, tương […]