Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ: Những Từ Thân Thể

Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ (4)

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ (4)       NHỮNG TỪ VỀ THÂN NGƯỜI  Nguyễn Xuân Quang   Những từ về thân người được cho là những từ căn bản (basic words) hay cân bằng bền (stable words) dùng đề so sánh hai ngôn […]