Category Học Anh Ngữ Bằng Việt Ngữ: Những Từ Chỉ Loài Vật 2

HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ: NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT (2).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỌC ANH NGỮ BẰNG VIỆT NGỮ (tiếp theo) NHỮNG TỪ CHỈ LOÀI VẬT. Nguyễn Xuân Quang Chi Chú: -Dấu bằng (=) có nghĩa là liên hệ với, tương đương, gần cận nhau, giống nhau. -Chữ trong hai gạch nghiêng / / là thanh, thinh, […]