Category Gốc Chữ Trong Tiếng Việt

GỐC CHỮ TRONG TIẾNG VIỆT.

(Bài hội luận tại Buổi Họp Mặt Văn Hóa Phong Châu Mở Hội Tiên Rồng tại San José, Bắc Cali, Hoa Kỳ Ngày 11 Tháng 9, 2010). GỐC CHỮ TRONG TIẾNG VIỆT Nguyễn Xuân Quang   Học ngoại ngữ ta thấy có nhiều ngôn ngữ có những gốc chữ (roots). Nhiều từ cùng xuất phát ra từ […]