Category Giống Đực Giống Cái Trong Việt Ngữ

GIỐNG ĐỰC GIỐNG CÁI TRONG VIỆT NGỮ.

  GIỐNG ĐỰC GIỐNG CÁI TRONG VIỆT NGỮ. Nguyễn Xuân Quang Học ngôn ngữ ngoại quốc ta thấy có hiện tượng giống đực giống cái trong ngữ pháp. Giống đực giống cái trong ngôn ngữ có thể biểu hiện ra dưới nhiều dạng thức. a. Dạng thứ nhất giống đực giống cái hiện ra dưới […]