Category Giáo Sư Trần Ngọc Ninh Y Khoa và I Khoa.

GIÁO SƯ TRẦN NGỌC NINH: I KHOA Và Y KHOA.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. GIÁO SƯ TRẦN NGỌC NINH: I KHOA Và Y KHOA. Nguyễn Xuân Quang. Kính Thầy, Em viết bài này với tinh thần Vô Úy của Thầy. Nếu có điều gì Thầy không vừa lòng xin Thầy tha […]