Category Đức Chúa Jesus Nói Tiếng Việt

ĐỨC CHÚA JESUS NÓI TIẾNG VIỆT

  TIẾNG VIỆT HUYỀN DIỆU ĐỨC CHÚA JESUS NÓI TIẾNG VIỆT (Bài nói chuyện trong ngày ra mắt sách Tiếng Việt Huyền Diệu 27 tháng 11, 2004 tại Little Saigon, Orange County, California, USA). Nguyễn Xuân Quang Từ trái qua phải: tác giả, hiền thê Luật sư, Dược sĩ Michelle Mai Nguyễn, thứ nữ Bác […]