Category Đọc Nối Trong Việt Ngữ

ĐỌC NỐI TRONG TIẾNG VIỆT

  ĐỌC NỐI TRONG TIẾNG VIỆT Nguyễn Xuân Quang Cũng như đa số những ngôn ngữ khác, tiếng Việt cũng có hiện tượng đọc nối và nuốt chữ. Đọc nối là một nhu cầu thiết yếu của tiếng nói. Đọc nối để tránh ngượng miệng, líu lưỡi, đỡ ngọng, tránh khổ đọc, để nói cho […]