Category Dậu Là con Diều.

TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP: DẬU LÀ DIỀU (CHIM).

DẬU LÀ DIỀU (CHIM). TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12 CON GIÁP. Nguyễn Xuân Quang Trước thềm năm mới xin gởi tấm Thiệp Xuân Gà Đông Sơn. CHÚC MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017. Cầu Chúc Quí Độc Giả và Thân Hữu Một Năm Đinh Dậu AN VUI. Hình gà có từ chấm-vòng tròn có […]