Category Dần Là Dằng Là Vần

DẦN LÀ DẰNG LÀ VẰN…

  TÊN NÔM NA MÁCH QUÉ CỦA 12                   CON GIÁP.                     Dần-Dằng-Rằng-Vằn.                                                               Nguyễn Xuân Quang Tác giả Nguyễn Cung Thông qua loạt bài viết về Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp đã chứng minh hết sức cặn kẽ, hết sức thâm cứu là tên các con giáp không phải có […]