Category Bóp Vú Cô Tiên Lấy Tiền Đong Gạo…

BÓP VÚ CÔ TIÊN LẤY TIỀN ĐONG GẠO…

BÓP VÚ CÔ TIÊN LẤY TIỀN ĐONG GẠO… Nguyễn Xuân Quang Câu đồng dao: Bóp vú cô tiên lấy tiền đong gạo, Bóp vú bà lão lấy gạo thổi cơm là một bí ẩn văn học. Hồi còn nhỏ mới khoảng bốn, năm tuổi, tôi đã cùng lũ trẻ trong làng thường nghêu ngao hát […]