Category Bản Sắc Việt Qua Ngôn Ngữ

BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT QUA NGÔN NGỮ VIỆT

     BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT QUA NGÔN NGỮ VIỆT. (Bài nói chuyện tại HỘI NGHỊ THẾ GIỚI VỀ VĂN HÓA VÀ TƯ TƯỞNG VIỆT LẦN THỨ NHẤT NĂM 2006 TẠI MELBOURNE- ÚC CHÂU). Nguyễn Xuân Quang Trước hết xin nói qua một chút về bản sắc hay cót lõi của văn hóa Việt là […]