Category Thần Tượng

THẦN TƯỢNG

(Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).            THẦN TƯỢNG   Trong công viên cuộc đời, Anh đã chọn em làm THẦN TƯỢNG, Để suốt đời chiêm ngưỡng. Nếu em yêu anh, Nghĩa là em, một pho tượng sống, Vòng tay anh mở rộng đón em vào, Để đêm đêm mình ngủ […]