Category 6. Hình T.B. Tháng Chín, 09

6. HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG CHÍN, 2009

          THÁNG CHÍN 2009.   Ý NGHĨA CHÒM RÂU DÊ CỦA NỮ HOÀNG  HATSHEPSUT CỦA AI CẬP CỔ.       Tác giả đứng trước tượng nữ hoàng  Pharaoh Hatshepsut (Triều đại thứ 18) có chòm râu dê, tại đền Deir-el-Bahri tại Valley of the Kings, Ai Cập. Hoáng hậu Hatshepsut […]