Category 28. Hình T.B. Tháng 7-2011

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 7-2011: LẠC VIỆT TRÁNG ZHUANG.

    HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG BẨY- 2011.   LẠC  VIỆT TRÁNG (CHOANG), ZHUANG, NAM  TRUNG QUỐC.   Tàc giả đứng trước bảng hiệu Làng Tráng Zhuang trong Trung Tâm Văn Hóa Sắc Tộc Quảng Tây tại Nam Ninh.  (ảnh Michelle Mai Nguyễn). Như chúng ta, Tráng Việt  Zhuang là một thứ Lạc Việt trong Bách Việt, […]