Category CHỮ NÒNG NỌC

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC (Phần 2).

  CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG V CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC. (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang. 3. HÌNH THOI Hình vuông chuyển động sinh ra hình thoi. Hình thoi đứng coi như là một dạng hình vuông […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE VÀ DẤU HÌNH, BIỂU TƯỢNG HÌNH HỌC. (Phần 1). Nguyễn Xuân Quang. Từ chữ nòng nọc vòng tròn-que đẻ ra hình vẽ, các dấu hình (signs), biểu tượng (symbols), chữ viết bằng hình gọi là hình ký (pictographs) hình tự hay hình ngữ […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN (2) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG IV B. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM . (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM  TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Như đã nói ở trên, chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm  gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM (phần 1).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG IV B. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM . (phần 1). Nguyễn Xuân Quang Từ (word) là do nhiều chữ ghép lại. Chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm đặc và hai chữ nòng) nên nghiêng nhiều […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 2): TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG IV TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. (phần 2) TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM-VÒNG TRÒN  TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Nguyễn Xuân Quang   TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN/VÒNG-TRÒN CHẤM TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ vòng tròn-chấm/chấm-vòng […]

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ VÒNG TRÒN-CHẦM/CHẤM-VÒNG TRÒN (phần 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG IV TỪ NÒNG NỌC HỖN HỢP. TỪ VÒNG TRÒN-CHẤM/CHẤM-VÒNG TRÒN . (CIRCUMPUNCT/PUNCTCIRCUM WORD). (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Từ trước tới giờ chúng ta chỉ mới tìm hiểu về các chữ và các từ của cùng một […]

VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE  CHƯƠNG IV BÀI ĐỌC THÊM (SỐ 3) VỀ TỪ CHẤM-VÒNG TRÒN.  VUA ĐINH TIÊN HOÀNG NHÌN QUA CHỨNG TÍCH CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. Nguyễn Xuân Quang. Tại Nhà Trưng Bày Di Tích Khảo Cổ Học, Nền Móng Cung […]