HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2020: MƯƠI Ý NGHĨA CỦA MẶT NẠ TRONG DỊCH SIÊU VI VŨ HÁN.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 5-2020.

MƯƠI Ý NGHĨA CỦA MẶT NẠ TRONG DỊCH TOÀN CẦU SIÊU VI VŨ HÁN.

Nguyễn Xuân Quang.

Trong mùa Dịch Vũ Hán Toàn Cầu hiện nay mặt nạ có mươi ý nghĩa sau đây:

1.  Vật Cứu Người.

clip_image019

Bảo vệ bệnh nhân và bảo vệ mình. Châm ngôn của Sinh Viên Quân Y thời chúng tôi: “Quên Mình Cứu Người” (Trước đó có châm ngôn là Tổ Quốc và Nhân Loại).

2. Vật Che Đậy.

 

clip_image002Che đây ổ siêu vi Vú Háng (Hình trên mạng, cắt xén để giữ riêng tư).

Tiếng Việt có câu: lột mặt nạ.

3. Mặt Giả.

clip_image004Tập Cận Bình đeo mặt giả thăm Vũ Hán.

Tiếng Việt có câu: rơi mặt nạ.

Ghi Chú: mặt nạ này made in China (có in rõ trên mặt giả họ Tập) chẳng mấy chốc sẽ bị rơi mặt nạ.

4. Lớp Vỏ Ngoài Mặt.

clip_image006Tổng thống Putin thăm bệnh nhân nhiễm siêu vi Vũ Hán. Đi khệnh khạng như ‘ông Huyện về quê…!) (nguồn: https://plo.vn/).

Tiếng Việt có câu: mặt nạ phường tuồng.

5. Băng Đảng.

clip_image008

Tiếng Việt có câu: mặt nạ băng đảng.

6. Che Mắt Thánh.

clip_image009(Washingtonpost.com).

Tổng thống Trump bị Washington Post Chụp ‘Mắt Nạ”.

Tiếng Việt có câu: lấy vải the che mắt thánh.

7. Bịt Miệng Tự Do Ngôn Luận.

clip_image016(c.net.com).

Phòng ngừa tin mạng  giả, tin truyền thông thổ tả, bịt miệng tiếng nói đối kháng sự thật…

8. Bảo Vệ Sức Khỏe.

clip_image011

Băng và nùi tampon vệ sinh phái nữ (Hình trên mạng, cắt xén để giữ riêng tư).

Người Việt gọi là: khẩu trang vệ sinh.

9. Phòng Chống Khí  Độc, Hơi “Nạ”.

clip_image013Núp váy đàn bà (Hình trên mạng, cắt xén để giữ riêng tư).

Ca dao Việt có câu:

Lia thia quen chậu,

Vợ chồng quen hơi.

 10. Đội Lốt Âm Thần.

clip_image015‘Âm thần’ (Hình trên mạng, cắt xén để giữ riêng tư).

Thầy cúng Việt  cầu xin: “Trăm lậy bà, lậy cô  phù hộ… siêu vi Vú Háng cùng dòng phái với bà, với cô… chúng sẽ nghe lời…’.

 (xem thêm Lột Trần Ý Nghĩa Từ Mặt Nạ ở Categories Tiếng Việt Huyền Diệu).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: