BÀI HỌC SIÊU VI CORONA, CÁI ĐỒ MẮC DỊCH TRUNG HOA (THƠ).

BÀI HỌC SIÊU VI CORONA.

Nguyễn Xuân Quang.

 Corona, corona,

Dịch từ Vũ Hán Trung Hoa,

clip_image002

(nguồn: internet).

Siêu vi Mác Mao (1) cực độc,

Lây lan trong một sát na.

*

Coronà, corona,

Mang tên Vương Miện hoàng gia,

Mang tên tử thần Thòng Lọng,

clip_image003

(nguồn: sciencemag.org).

Mang tên Vòng Hoa Tang Ma.

*

Coroná, corona,

clip_image004

(nguồn: biospace.com)

Siêu vi phi lôi Ninja,

Tàng hình, bệnh mang không biết.

Vi bom hạch nhân Rờ Na (RNA).

clip_image005

(nguồn: sciencedirect.com).

*

Coronạ, corona,

Bóp cổ người, chết sót Sa (SARS).

clip_image007

(nguồn: internet).

Khắp cả toàn cầu thế giới,

m châu hoang vắng tha ma.

*

Coronả, corona,

Phòng bệnh: rửa tay, ở nhà,

clip_image009

(nguồn: internet).

Cách chữa nào hay nhất?

Một máy thở, một người già.

Ghi Chú

(1) Siêu vi có gai nhọn như mũi Mác và lông Mao xù.

*

                                                                      *                    *

 

 CÁI ĐỒ MẮC DỊCH TRUNG HOA.

Nguyễn Xuân Quang.

Corona, corona,

Bị cấm cửa phải ở nhà.

Hết uống, hết ăn, lại ngủ,

Không còn được đi chơi xa.

*

Coro, corona,

Mang bầu bia corona,

Lên cân tập tành mỏi gối,

Leo lên tụt xuống nệm hoa.

*

Coroná, corona,

Không còn phở, ăn cơm nhà,

Rửa tay ngày ba đêm bẩy,

Không kể những lần vào ra.

*

Coron, corona.

“Ma dề” Vú Háng China.

Thứ đồ bẩn, thứ đồ bệnh,

Cái đồ mắc dịch Trung Hoa.

*

Rượu” nhà ma…! “Rượu” nhà ma…”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: