NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (Phần 1).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài.

.Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.

 

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

CHƯƠNG V.

BÀI ĐỌC THÊM.

NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE.

(Phần 1)

Nguyễn Xuân Quang.

Như đã biết chữ nòng nọc vòng tròn-que có nguồn gốc từ hình dạng nõ nường.

Nhưng trong thực tế ta thấy nõ nường được diễn tả dưới nhiều hình dạng khác nhau như nường có hình tròn, hình bầu tròn có cổ, hình khe, hình mái nhà, mái vòm, tam giác ngược… Về cơ thể học nõ nường được diễn tả bằng tất cả các phần của bộ phận sinh dục. Ví dụ như về phía nữ có đủ cả dạng trứng mầm, noãng nang, vòi ống dẫn trứng, dạ con, âm đạo, âm hộ. Và trong ngôn ngữ có nhiều từ chỉ bộ phận sinh dục nữ ví dụ như trong Việt ngữ có nường, lồn, ke, khe, ghe, nốc, đốc, đoi, rãnh, lá đa… Đối ứng với nường, nõ cũng vậy.

Tại sao? Câu trả lời tổng quát là một tộc, mỗi đại tộc theo một giống (về phía nõ) và một dòng (về phía nường) khác nhau trong vũ trụ giáo. Trong mỗi giống và mỗi dòng lại phân ra nhiều nhánh, đại tộc, tộc, chi tộc khác nhau thờ nõ nường theo các tầng, lớp khác nhau của qui trình vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo thích ứng với họ. Vì thế cùng thờ vũ trụ giáo nhưng ngoài thờ vũ trụ giáo tổng quát chung toàn chủng còn thờ vũ trụ giáo riêng ở ngành, nhánh, tầng sinh tạo khác nhau của họ trong qui trình vũ trụ tạo sinh. Ví dụ người Việt thờ chung Chim-Rắn, Tiên Rồng nhưng Lang Việt thờ Chim Cò Gió Lang, Rắn Rồng Gió Lang, Lạc Việt thờ Chim Cò Lạc, Rắn Rồng Lạc… Miền Bắc thờ bánh dầy bánh chưng [bánh dầy tròn có một khuôn mặt biểu tượng cho nõ linga nguyên tạo ở dạng mầm sinh dục (gonade) nam (xem dưới). Bánh chưng có một khuôn mặt biểu tượng nường yoni vuông mang tính âm thái dương (xem dưới)]. Miền Trung Nam thờ bánh tét hình đòn biểu tượng nõ linga và bánh tổ có một khuôn mặt nường yoni].

Vì vậy trong dòng nòng có tộc thờ âm hộ hình nòng vòng tròn O, có tộc thờ âm hộ chữ V, có tộc thờ âm hộ hình tam giác ngược… mang tính sinh tạo khác nhau.

Thứ đến tùy theo thời ví dụ cùng trong một tộc, khi xã hội còn theo mẫu quyền thờ nường yoni hình nòng vòng tròn O nhưng về sau chuyển qua xã hội phụ quyền cực đoan lại thờ nường yoni hình chữ V, hình tam giác ngược.

Các hình dạng khác nhau này về cơ thể học tương ứng với các phần khác nhau của bộ phận sinh dục nữ, nam khác nhau, mang tính sinh học khác nhau. Ví dụ về phía nữ như buồng trứng, ống dẫn trứng, dạ con, lồn (âm đạo), cửa mình (âm hộ)… vân vân…

Lưu Ý

Từ lồn là thể giản lược của lồng: vật đựng, nhốt chim thú, là một thứ bao, túi, vật chứa. Lồn vì vậy có nghĩa bao trùm cả bộ phận sinh dục nữ gồm cả âm hộ, âm đạo, dạ con. Lồn biến âm ruột thịt với Phạn ngữ yoni. Theo l = d (lần lần = dần dần) ta có lồn = dồn, don. Don là một loài nghêu sò. Ở Việt Nam có hai nơi gọi hến là don và tự hào don là đặc sản của vùng họ. Ở Thái Bình là một. Tới Thái Bình phải ăn canh don. Vùng thứ hai là Quảng Ngãi. Tới Quảng Ngãi phải ăn don xúc bánh tráng nướng…

Don, sò, hến có một khuôn mặt biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ. Don ruột thịt với Phạn ngữ yoni. Quảng Ngãi thuộc vùng Champa cũ. Người Champa thoạt đầu phần lớn theo Ấn giáo. Tiếng Champa có rất nhiều chữ Phạn ngữ qua Ấn giáo nên dân Quảng Ngãi dùng từ don ruột thịt với yoni. Còn ở Thái Bình có lẽ qua Mường ngữ. Tiếng Mường được coi là tiếng thuần Việt. Phần lớn các từ gọi là thuần Việt (tiếng nôm) có gốc Phạn ngữ. Theo y = d như Mường ngữ ỷ roch = dì ruột, ta có yoni = don. Như thế lồn = don = yoni. Miền Nam gọi con chem chép là con lồn tiên tức con don tiên, con dồn tiên.

Trong Phạn ngữ, yoni chỉ bao gồm cả bộ phận sinh dục nữ:

योनि: m. f. yoni, vagina.
योनि: m. {f.} yoni, vulva.
योनि: m.f. yoni, womb.

Như thế rõ ràng lồn cũng như yoni có nghĩa bao trùm cả bộ phận sinh dục nữ. Lồn và yoni là từ chỉ chung toàn bộ, tất cả bộ phận sinh dục nữ. 

Như đã biết dựa theo qui trình vũ trụ tạo sinh chữ Nòng gồm có:

-Chữ nòng chấm rỗng nguyên tạo mang tính sinh tạo ở tầng tạo hóa.

-Chữ nòng một vòng tròn mang tính sinh tạo ở tầng lưỡng nghi.

-Từ nòng hai vòng tròn mang tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

-Từ nòng ba vòng tròn mang tính sinh tạo ở tầng tám tượng, bát quái.

Trong khi đó chữ Nọc dựa theo qui trình vũ trụ tạo sinh gồm có các dạng có tính nòng nọc (âm dương) đối ngược với chữ nòng:

-Chữ nọc chấm đặc nguyên tạo mang tính sinh tạo ở tầng tạo hóa.

-Chữ nọc một nọc que mang tính sinh tạo ở tầng lưỡng nghi.

-Từ nọc hai nọc que mang tính sinh tạo ở tầng tứ tượng.

-Từ nọc ba nọc que mang tính sinh tạo ở tầng tám tượng, bát quái.

Vì thế tùy theo thờ nõ nường linga yoni có tính sinh tạo nào thì có hình dạng theo nõ nường đó.

Nói tóm lại nõ nường có hình dạng khác nhau tùy theo tính sinh tạo của chúng trong chữ nòng nọc vòng tròn-que, vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo, dịch học và tương ứng với các phần cơ thể học khác nhau của nõ nường.

Vậy dựa theo tính sinh tạo của nõ nường qua các qui trình của vũ trụ tạo sinh ta sắp xếp hình dạng nõ nường theo hệ thống qui củ như sau:

NHỮNG HÌNH DẠNG BỘ PHẬN SINH DỤC NỮ, NƯỜNG TRONG VŨ TRỤ GIÁO.

I. BỘ PHẬN SINH DỤC NỮ DIỂN TẢ BẰNG HÌNH NÒNG VÒNG TRÒN.

A. Nường Nòng Chấm Rỗng Nguyên Tạo.

Nòng chấm rỗng tí hon về cơ thể học ứng với noãn châu (ovule, trứng còn ở dạng mầm nguyên sinh trông như một viên ngọc tí hon), noãn nang (ovum), buồng trứng hay noãn sào (ovary) hay lỗ sinh dục còn trinh nguyên.

-Lỗ nường mang tính sinh tạo, tạo hóa.

Như đã biết ở bài Nguồn Gốc Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que lỗ hổng nhỏ mang tình ảnh nòng chấm rỗng có một khuôn mặt biểu tượng cho nường yoni nguyên tạo, như thấy qua: hình yoni đĩa tròn có nòng chấm rỗng thấy ở token Sumer hay có lỗ hổng nhỏ ở tâm thấy ở nường Thung Lũng Sông Ấn:

clip_image001Thờ nõ nường ở Thung Lũng Sông Ấn (Sex Worship’ in Indus Valley)

(https://tamilandvedas.com/tag/lingam-yoni-in-indus/).

nường trong trò chơi ném còn của Mường Việt, Nòng Việt Tráng Zhuang, Quảng Châu:

clip_image002Tục ném còn quả cầu nõ nguyên tạo cho lọt vào vòng tròn có lỗ trò nhỏ nường nguyên tạo trên đầu trụ (hình chụp tại Làng Văn Hóa Sắc Tộc Quảng Châu, Trung Quốc).

nường ở mộ bia của người Ainu (Hà Di), thổ dân Nhật:

Untitled-1 copy

Hai cọc bia mộ phái nữ và phái nam của người Ainu (ảnh của tác giả chụp tại Bảo Tàng Viện Ainu ở Shiraoi Porotokotan, Sapporo).

ở đĩa đá thời Tân Thạch, ở ngọc Pi thời Lưỡng Chử…

Ta thấy rõ nường yoni nguyên tạo chỉ bộ phận sinh dục nữ ở dạng mầm sinh dục tiến hóa thành chữ nòng nòng chấm rỗng nguyên tạo mang trọn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh, vũ trụ như biểu tượng cho tạo hóa, trời, khôn (càn) và được chôn theo người chết để giúp hồn trở về với lòng mẹ vũ trụ, để được tái sinh…

-Lỗ nường hình nòng chấm rỗng trinh nguyên.

clip_image005Thần nữ Thiên Nhiên Lajjagauri, Đền Kumar, Aihole, đầu thế kỷ 7, Calukyas, Vatapi (amazon.com).

Untitled-1 copy

Một thần nữ sinh tạo (ảnh của tác giả chụp tại Khajuraho, Ấn Độ).

Nường diễn đạt bằng lỗ sinh dục nòng chấm rỗng mang tính chủ diễn tả nường sinh tạo còn trinh nguyên của một thần trinh nữ, mẹ nguyên tạo, tiêu biểu cho các thần nữ Mẹ Tổ Loài Người sinh con mà vẫn còn đồng trinh như thấy trong nhiều tôn giáo khác.

-Trứng nguyên tạo: noãn châu, noãn nang.

Trứng phái nữ ở dạng tế bào mầm là một cái bọc tí hon hình nòng chấm rỗng gọi là noãn châu (ngọc trứng). Trứng là tròng, là tròn, hình chữ O (o tròn như quả trứng gà). Hy Lạp ngữ oon là trứng có o khởi đầu. Anh ngữ có các từ về trứng như ovum, ova (số nhiều của ovum), ovocyte, Pháp ngữ oeuf… Hán ngữ có từ nang, noãn, noãng nang…

clip_image009Noãn châu có hình hai chấm đen trong hai noãn nang của hai vòi ống dẫn trứng.

clip_image010Đẹp, gái dễ thương. Chữ này cho thấy hai buồng trứng chưa có noãn châu, chính là bé gái, cô gái còn rất trẻ.

(Jennifer Ball, Origine of Alphabet).

Nếu cho là như thế thì hai chấm là hai chấm đen (mầu đen là mầu âm thái âm, nước thái âm) không phải là chấm đặc (đặc là đực) tương đương với hai nòng chấm rỗng.

Về sau trong trứng có nước gọi là noãn nang. Việt ngữ có từ trứng nước (phá vỡ một âm mưu từ trong trứng nước, có nghĩa là ngay từ lúc còn manh nha). Nang có một nghĩa là bọc, bướu nang, bướu nước (cyst), noãn nang có một nghĩa là trứng nước. Cũng vì vậy Hán Việt gọi là nang (noãn nang).

Hai buồng trứng là hai âm, thái âm biểu tượng nữ (mang tính thái âm, nữ). Ta cũng thấy

Hy Lạp ngữ oon, trứng, Anh ngữ gốc Hy Lạp oocyte, oophore… đều có hai oo như từ noãn nang có hai noãn châu chấm đen tròn. Ngoài ra nước cũng có một khuôn mặt là thái âm.

Trong linh tự Ai Cập cổ âm hộ, bò cái diễn tả toàn bộ cơ quan sinh dục cái có âm đạo và hai vòi ống dẫn trứng đầu cuộn lại diễn tả buồng trứng: clip_image012:

clip_image013

Tại sao bò cái lại được diễn tả như vậy? Câu trả lời là bò cái có giá trị chính là sinh sản và cung cấp sữa nên được gọi tên theo phần quan trọng trong thân thể bò cái là bộ phận sinh dục nữ.

Tóm lại nường yoni ở dạng nòng chấm rỗng mang tính nguyên tạo của trứng nước, noãn nang còn nằm trong bọc trứng, buồng trứng hay được diễn tả bằng âm hộ có lỗ tròn. Nòng chấm rỗng lỗ tròn diễn tả nường sinh tạo thấy bên ngoài thay vì là trứng nước noãn nang như thấy qua hình thần trinh nữ, mẹ nguyên tạo đã nói ở trên.

(xem Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que: Chữ Nòng Chấm Rỗng).

B. Nường Một Nòng Vòng Tròn O.

Nòng một vòng tròn O về cơ thể học ứng với: 1. dạ con, 2. lỗ sinh dục nữ sinh động lúc động tình hay sinh con mang tính sinh tạo tầng lưỡng nghi. Nường sinh tạo nòng vòng tròn O mang tính tiêu biểu chung cho tất cả các loại nường.

Việt ngữ O là cô, mụ đã có hoạt tình, có thể sinh con đã lớn tuổi. O có dạ con O, có lỗ sinh dục sin động O.

Nường O thấy qua:

a. Biểu tượng dạ con có hình cầu tròn.

Ví dụ thần Shiva lưỡng tính phái, tay phải cầm nõ tay trái cầm nường hình cầu tròn có thiết diện là nòng O.

yonii cau

Thần Shiva lưỡng tính phái

Art Gallery New South Wales, Sydney, Australia (ảnh của tác giả).

Ở đây yoni hình cầu diễn tả nghiêng về phía dạ con.

b. Biểu tượng lỗ sinh dục nòng vòng tròn O năng hoạt.

Ví dụ thấy trong:

-Văn hóa Moche, Peru.

moche O

Bình gốm Moche, Peru, Viện Bảo Tàng Larco, Lima, Peru (ảnh của tác giả).

Đi cặp với nõ linga cho thấy rõ nòng O là lỗ yoni.

-Văn hóa của người Sami, Na Uy.

Sami có một nghĩa gốc là Đất. Vũ Trụ quan của Người Sami ở Na Uy có mẹ tổ tối thượng là Mẹ Đất, sinh ra quả đất:

3t

Mẹ Đất đang sinh ra trái đất theo vũ trụ quan của người Sami, Bảo Tàng Viện Nordkapp (vì vội quá tôi quên không lấy tên tác giả).

……

c. Yoni lưỡng tính.

Yoni nòng O có thêm yếu tố dương theo đúng thuyết trong âm có dương. Yoni này ứng với dạ con và âm đạo. Phần vòng tròn diễn tả dạ con và lối vào hình ống diễn tả bằng hai nọc que là âm đạo mang dương tính. Âm đạo là phần phụ mang yếu tố dương.

Ví dụ:

-Đền 64 Yogini, Ấn Độ.

Đền nằm ở một làng hẻo lánh Hirapur cách Bhubaneswar 20 km, được xây vào thế kỷ thứ 9 Sau Dương Lịch. Đây là ngôi đền 64 Yogini có lẽ cổ nhất (xem Ấn Độ: Đền Thờ Yoni ở Thể Loại Du Lịch).clip_image019Đền 64 Yogini ở Hira, Bhubaneswar, Ấn Độ. Đền làm theo hình yoni vòng tròn, lộ thiên không có mái.

clip_image020Sơ đồ mặt bằng của đền (nguồn: Suresh Balabantaray, Sixty Four Yogini Temple Hirapur).

Đền làm theo hình yoni vòng tròn, lộ thiên không có mái có đường vào hình ống. Nếu nhìn lối vào là âm đạo thì đền có hình dạ con-âm đạo. Nếu nhìn lối vào chỉ là một chỉ định tố chỉ nọc, dương, thái dương thì đền chỉ diễn tả dạ con âm và trong âm có dương. Ở diện này tương ứng với linga nọc que có đầu rùa tròn, mềm mang âm tính tức trong nõ dương có âm.

-Đền Bờ Biển (Shore Temple) nhìn ra Vịnh Bengal trong quần thể đền Mahabalipuran, Ấn Độ.

Tại một kiến trúc như ao hồ có hình yoni đi cặp đôi với linga nhưng đứng riêng biệt diễn tả hai cực, lưỡng nghi. Yoni giống đền thờ 64 Yogini nói trên.

clip_image021Yoni và linga đứng riêng rẽ ở một kiến trúc hình ao hồ tại Đền Bờ Biển (Shore Temple) (ảnh của tác giả).

Dạng yoni này rất phổ thông đi đôi với linga ở dạng nhất thể hay riêng rẽ.

…….

d. Nường Có Các Dạng Biến Thể Của Nòng Vòng Tròn O.

Như đã biết Nòng O có nhiều biến dạng.

1. Yoni lỗ sinh dục hình trái soan (hình noãn).

Ví dụ môn phái mật giáo Ấn Độ có tantric linga lưỡng tính phái hình trứng:

clip_image022

Tantric linga ở Sông Narmada (nguồn: be.primitve).

Lưu ý phần vết nâu ở chỏm đầu diễn tả qui đầu. Vết nâu ở thân diễn tả lỗ âm hộ hình trứng.

‘Theo truyền thống mật giáo, Linga diễn đạt sự hợp nhất của nọc dương và nòng âm hay diễn tả một cách khác, như là năng lực đối nghịch nhất thể’… (Lost in the Depths – Tantric Lingams from the Narmada River, be.primitive.com).

2. Hình Quả Trám hay Hạnh Nhân Đứng.

Lỗ âm hộ hình quả trám hay hạnh nhân có hai đầu nhọn mũi mác mang tính thái dương. Đây là yoni thái dương ngành thái dương. Yoni này diễn tả sự khởi đầu sinh tạo mới mở ra.

-Bãi Đá Cổ Sapa.

clip_image024Người nữ ở Bãi Đá Cổ Sapa có âm hộ hình quả trám hay hạt hạnh nhân đứng.

-Linga Lingodbhava Shiva.

Linga này diễn tả sự ra đời của Shiva qua biểu tượng linga.

clip_image026Lingodbhava hai bên có Brahma (trái) và Vishnu (phải) ở Đền Airavatesvara, tỉnh Darasuram, gần Kumbakonam, tiểu bang Tamil Nadu, Nam Ấn.

Lưu ý linga có yoni ở dạng lưỡng tính phái nhất thể nên sinh ra Shiva cũng có lưỡng tính phái

Sheela na gig.

clip_image028Sheela na gig, thế kỷ 12 tại một nhà thờKilpeck, Herefordshire, Anh Quốc (nguồn: Wikipedia).

clip_image029Hình “santuario rupestre” giống Sheela na gig tại Coirós, Province của A Coruña, Galicia (nguồn: Wikipedia).

-Các biểu tượng Tây phương.

Hình yoni hình quả trám hay hạt hạnh nhân thường thấy qua các biểu tượng Tây phương hiện nay.

clip_image030

Các dạng yoni khác nhau trong đó có dạng quả trám hay hạt hạnh nhân.

3. Hình Lá Đa, Lá Đề, Trái Tim, Nụ Hồng.

Nòng một vòng tròn hay hai vòng tròn chuyển động tạo ra hình lá nói chung, lá đa, lá đề, trái tim, nụ sen, nụ hồng…

.Yoni hình lá.

Ví dụ cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống) của Thiên Chúa giáo ở Vườn Địa Đàng:

clip_image031

Adam và Eva nắm Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). Lưu ý Eva che âm hộ bằng chiếc lá dạng lá đa.

Cây ở hình này là cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) do nòng nọc (âm dương) nõ nường sinh ra. Ta thấy rõ thân cây là nọc, nõ và phần trên cây hình dạng lá clip_image032 có lông mang hình ảnh nường, yoni quả trám hay hạt hạnh nhân: clip_image033

Các thần nữ mây mưa Apsara thường diễn tả với biểu tượng yoni hình lá:

clip_image034Phù điêu apsara (nguồn: Buddhadecor.blogspot.com).

Vũ nữ mây mưa apsara liên hệ mật thiết với nhục thể phía sau có nền lá yoni của cây vũ trụ (cây tam thế, cây đời sống) cũng có con rắn như cây ở Vườn Địa Đàng vừa mới nói ở trên.

.Yoni lá đa:

-/Trong sự thờ nõ nường ở Thung Lũng Sông Ấn như đã nói ở trên ta thấy có yoni hình lá đa:

clip_image035Yoni hình lá đa.

Các vị thần nữ, thần mẹ sinh tạo, mắn sinh, nữ thần nhục tình của Ấn giáo cũng thường diễn tả ở trong lá đa như vị thần nữ nguyên tạo Durga thấy ở Tháp Bà Thiên Y A Na, Po Nagar (Poh Yang Inư Nagar hay Po Ino Nogor), Nha Trang:

clip_image036Nữ thần Durga, tháp Bà Nha Trang trong khuôn hình lá đa.

Thần nữ Durga cũng có một khuôn mặt là Mẹ Đời, Mẹ Tạo Hóa nguyên tạo sinh ra loài người tương đương với Dạ Dần sinh ra từ cây si.

Tiêu biểu nhất thấy rõ qua thần Krishna của Ấn giáo. Krishna là hậu thân của Vishu có một khuôn mặt là thần-trẻ thơ, diễn tả bằng một trẻ sơ sinh bú ngón chân ngồi trong lá đa.

clip_image037

Trong Ấn giáo giải thích thần Krishna ngồi trong lá đa biển vũ trụ tức diễn đạt theo nghĩa nước tạo hóa. Thật ra với khuôn mặt trẻ sơ sinh ngồi bú ngón chân (thường khi còn ngồi trong bụng mẹ) phải hiểu lá đa theo nghĩa nguyên thủy là bộ phận sinh dục nữ mới chuẩn.

Âm hộ có hình lá đa thấy rõ nhất qua vật che âm hộ bằng bạc có hình lá đa của một bé gái Ấn Độ.

clip_image038India – Andhra Pradesh/Telegu girl wearing a silver cache-sexe plate, modesty plate, in the shape of a yoni or leaf of the sacred fit tree (Ấn Độ-Andhra Pradesh/bé gái Telegu mặc một miếng bạc che bộ giống, đơn giản chỉ là miếng che, hình âm hộ hay lá da) (nguồn: pinterest, tác giả cắt bỏ phần trên vì tôn trọng luật về trẻ em).

Lỗ cửa mình hình lá đa:

lada 2

Gốm Moche với cửa mình hình lá đa (ảnh của tác giả).

Ở dạng lá đa sinh đẻ, sinh tạo:

clip_image041

./Hình lá đề.

Cây đề cùng họ với cây đa.

Ví dụ yoni dạng lá đề dùng làm bùa:

clip_image042Bùa bộ tộc, dây chuyền Hanuman, bạc ròng, Mề Đay Bảo Vệ, sắc tộc Rajasthan, cổ truyền Ấn Độ, bạc dập nổi, hình Yoni, Lá Đề (Tribal Amulet, Hanuman Pendant, Pure Silver, Protection Medal, Ethnic Rajasthan, Traditional India, Repoussé Silver, Yoni Shape, Bodhi Leaf)

(nguồn: https://www.etsy.com).

Trong vũ trụ tạo sinh, vũ trụ giáo, khuôn mặt Nước của lá đề phía nòng âm được dùng nhiều, nhất là trong văn hóa dòng mặt trời Nước Lạc Việt. Xin đưa ra một ví dụ tiêu biểu là những khảo cổ vật đào được ở thành Thăng Long cổ thời nhà Lý có rất nhiều hình tượng, biểu tượng lá đề. Điều này dễ hiểu vì Thăng Long, Rồng Bay Lên Trời với Long Rồng có gốc là Rắn Nước, Rắn Lạc.

clip_image044Hình ngói ống hình lá đề, khảo cổ vật khai quật được ở thành Thăng Long (ảnh của tác giả).

./Hình trái tim.

Biểu ký (logograph) trái tim clip_image045giống hình lá đa lá đề. Biểu ký trái tim ngày nay biểu tượng cho tình yêu như thấy nhiều trong Ngày Lễ Tình Yêu Valentine. Hình biểu tượng này liên hệ với lá đa. Thật vậy, nguồn gốc của hình biểu tượng tim này thật sự không phải bắt nguồn từ hình dạng trái tim: ‘Trước thế kỷ 14, hình trái tim không liên kết với nghĩa ẩn dụ tim. Hình dạng hình học chính nó thấy trong các nguồn sớm hơn nhưng trong các trường hợp đó không diễn tả trái tim mà (diễn đạt) một cách tiêu biểu về lá: trong các ví dụ cổ xưa là lá fig (fig hiểu theo Sacred fig tree, Ficus religiosa, cây đa, ghi chú của tác giả) và trong các ảnh tượng, huy chương thời trung cổ diễn tả một cách tiêu biểu là lá trường xuân và lá súng (Before the 14th century, the heart shape was not associated with the meaning of the heart metaphor. The geometric shape itself is found in much earlier sources, but in such instances does not depict a heart, but typically foliage: in examples from antiquity fig leaves, and in medieval iconography and heraldry typically the leaves of ivy and of the water-lily’ (nguồn: Wikipedia).

Như thế hình biểu tượng trái tim bắt nguồn từ hình lá đa. Ngày tình yêu là ‘ngày lá đa’, ngày phái nam tỏ tình với lá đa. Vì thế âm hộ nhiều khi cũng diễn tả bằng hình lá đa hình trái tim.

clip_image047Âm hộ hình trái tim (nguồn: commons.(nguồn: wikipedia.org).

Còn hình lá súng thì hoa súng họ hàng với hoa sen. Hoa sen có một khuôn mặt biểu tượng âm vật thấy trong Phật giáo Tây Tạng và trong Ấn giáo (như thấy ở hình Thần Nữ Thiên Nhiên Lajja Gaudi, xem dưới). Hiển nhiên hình hoa súng cũng biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ như thấy các thần nữ Ai Cập cổ cầm gậy hình hoa súng (xem dưới).

Bảng hiệu nhà vệ sinh nữ ở một sòng bài Trung Quốc hình trái tim (cũng là lá đa):

clip_image049Lưu ý hình yoni trái tim/lá đa đi với hoa, biểu tượng của phái nữ.

Trong khi Bích cây lao nọc nhọn biểu tượng cho nọc (vật nhọn như lao, kiếm, bộ phận sinh dục nam, nõ), lửa thấy rõ qua bảng hiệu phòng vệ sinh nam trong một sòng bài Trung Quốc:

clip_image051Nõ bích đi với nọc nhọn (dao, kiếm).

Đền Lingaraj ở Orissa.

Đền có tháp chính thờ Shiva và tháp phụ thờ Vishnu.

lingaraj

Tháp phụ trên chỏm đền Lingaraj, Orissa có cắm nọc hình trái tim hay lá đa (ảnh của tác giả).

Tháp chính thờ Shiva trên đỉnh có cắm chiếc đinh ba (trident), biểu tượng của Shiva. Tháp phụ thấp thờ Vishnu phía nòng âm trên chỏm tháp có cắm nọc hình trái tim hay lá đa.

./Hình búp sen, hoa sen, nụ hồng, hoa hồng.

Hình búp sen, nụ hồng đồng dạng với hình lá đa, trái tim. Yoni búp sen, hoa sen thấy nhiều trong mật tông Ấn giáo và Phật giáo.

clip_image054Biểu tượng Mật Tông yoni-lingam với yoni là hoa sen, búp sen (nguồn: http://shaktirising.tripod.com).

Lưu ý yoni gồm chủ thể là hình búp sen và hoa sen quay đầu xuống dưới đối ứng với đầu linga.

yoni lotus 2

Yoni búp và hoa sen ở vị trí tự nhiên.

Búp sen là dạng nguyên tạo nở ra hoa sen hình trái tim/lá đa ở dưới.Nhìn theo cơ thể học thì búp sen là hạt tính (clitoris) và hoa sen là lỗ âm hộ. Ở trên cao có hai hình đốm tròn ở hai bên.  Đốm mầu lợt diễn tả nõ nọc chấm đặc nguyên tạo và đốm đen diễn tả nường nguyên tạo. Hai đốm là nòng nọc (âm dương) nõ nường ứng với lưỡng nghi. Bốn hình lá đa/trái tim nhỏ ở bốn góc diễn tả tứ phương, tứ tượng. Hình diễn tả trọn vẹn vũ trụ thuyết của vũ trụ giáo.

Tây phương dùng nhiều nụ hồng, hoa hồng.

clip_image056Yoni nụ hồng (nguồn: pinterest.com).

Hoa hồng (rosetta) thường biểu tượng cho phái nữ, thấy ở đền thờ Đức Bà.

……

C. Nường Hai Vòng Tròn.

1. Hai vòng tròn đồng tâm.

-Cối yoni Dogong

Ví dụ ở ngôi làng Dogon, có chiếc cối diễn tả bộ phận sinh dục nữ bằng hai vòng tròn đồng tâm.

clip_image002[6]Sơ đồ cấu trúc theo Vũ Trụ giáo của một ngôi làng Dogon, Mali, Tây Phi.

Đối ứng với cối, ở bên phải có bàn thờ làng hình chầy, hình trụ tròn đầu biểu tượng cho bộ phận sinh dục nam. Hai chữ nòng OO là thái âm có một nghĩa là nữ, cái, bộ phận sinh dục nữ.

-Hình âm hộ trong hang Dudumahan ở đảo Kei, phía Đông Nam Dương.

clip_image002[4]

Bộ phận sinh dục nữ thấy trong hang Dudumahan, ở đảo Kei, Đông Nam Dương (rearranged after Ballard, Madanjeet Singh, The Sun, Symbol of Power and Life, Harry N. Abrams, Inc, UNESCO, 1993, f. 313).

Hiển nhiên nhìn theo con mắt thông thường đây là hình bộ phận sinh dục nữ. Nếu coi vòng tròn nhỏ nhất ở trong là dấu nòng vòng tròn rỗng chỉ thị nòng âm, nữ nguyên tạo, sinh tạo, thì hai vòng tròng ngoài còn lại là từ gồm hai chữ vòng tròn đồng tâm, có nghĩa là nòng, âm, bộ phận sinh dục nữ (giống cối của Dogong vừa mới nói ở trên).

-Các yoni dạng ngọc Pi.

Các yoni đĩa tròn có lỗ như thấy ở Thung Lũng Sống Ấn, các đĩa đá tùy táng thời Tân Thạch, đĩa tròn trong trò ném cầu Mường Việt, … đã nói ở trên nếu nhìn dưới dạng hai vòng tròn đồng tâm thì ta có dạng yoni hai vòng tròn đồng tâm.

…..

2. Yoni Hai Vòng Tròn Chuyển Động Mở Ra.

Hai vòng tròn đồng tâm chuyển động mở ra thành hình hai thùy giống lá đa/trái tim nhưng mang tính thái âm.

-Hình lá đa/trái tim hai thùy âm tròn đầu.

clip_image060‘Kini’ hình yoni lá đa hai thùy âm bằng kim cương đắt giá nhất thế giới (nguồn: internet, cắt xén bớt phần người bên trên).

Lưu ý lỗ yoni hình thoi biến thể của quả trám/hạt hạnh nhân nằm giữa hai môi lớn.

-Dạng lá đa/trái tim hai thùy nhọn đầu.

Hình lá đa hai thùy dương nhọn đầu thuộc ngành nọc âm thái dương.

clip_image061Âm hộ hình quả đào.

-Dạng chữ U vách kép.

Chữ U kép do hai nòng OO mở ra.

.Chữ U kép úp.

Hình làm tình của thổ dân Mỹ châu.

Thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ có hình khắc trên đá diễn tả làm tình.

clip_image063Hình khắc trên đá làm tình của thổ dân Tây Nam Hoa Kỳ (Rick Harris Easy Field Guide To Rock Art Symbols of Southwest, 1995).

Hình vòm chữ U ngược kép do hai nòng vòng tròn mở ra diễn tả âm đạo và nọc que diễn tả nọc, cọc, cặc.

.Gậy thiêng (linh trượng, quyền trượng) was.

clip_image064Gậy thiêng was.

Các nhà Ai Cập học hiện nay chưa rõ nghĩa và cho là linh tự này được dùng với ý nghĩa của ‘sức mạnh’ và ‘quyền thế’ (the meaning of the was hieroglyph is nevertheless clear and the sign is used with the connotation of ‘power’ and ‘dominion’). Sở dĩ như thế vì không giải đọc theo chữ nòng nọc vòng tròn-que.

Ta nhận thấy các vị thần sinh tạo, tạo hóa Ai Cập cổ thường cầm gậy was đi đôi với ankh.

Ở hình trên ta thấy gậy was phần đầu hình búa chim do hai sừng thú hợp lại mang tính thái dương. Ở nhiều gậy hai sừng tách ra thấy rất rõ tính thái dương hơn:

clip_image065Gậy was đầu thú hai sừng (nguồn: www.joanlansberry.com).

Đầu trên của gậy diễn tả nọc, cọc, bộ phận sinh dục nam mang tính thái dương. Đầu dưới của gậy hình chữ U vách kép ngược diễn tả bộ phận sinh dục nữ (âm đạo hay dạ con) mang tính thái âm.

Gậy was có nghĩa nòng nọc (âm dương) nõ nường tương giao giống nấm linh chi của Trung Quốc mang trọn nghĩa vũ trụ tạo sinh.

.Dạng chữ omega Ω của Hy Lạp.

Chữ Omega Ω Hy Lạp là chữ O. Như đã biết chữ nòng O mang trọn vẹn ý nghĩa vũ trụ tạo sinh về phía nòng, âm (bộ phận sinh dục nữ, nữ…). Trong trường hợp này Omega có thành có độ dầy bằng hai nòng O đồng tâm mở ra chập lại hay không chập lại như hình yoni dưới đây.

clip_image066Yoni có hình Omega kép ở góc dưới, phải (nguồn: www.pinterest.com).

Vì thế mà hình Omega là biểu tượng của Ishtar, nữ thần mắn sinh, tình dục, tình yêu của Akkadia, Assyria và Babylon. Khi tới Trung Đông Ishtar biến thành Astarte…

.Chữ U kép nằm ngang.

U vách kép nằm ngang: hình ngữ Ankh.

Người bán nam bán nữ ardanari bộ phận sinh dục bán nam bán nữ có hình ankh nằm ngang. Phần bộ phận sinh dục nữ là quai có hình vòm hai chữ U lồng vào nhau.

clip_image068Người bán nam bán nữ ardanari.

……

D. Nường Ba Vòng Tròn.

1. Ba vòng tròn đồng tâm.

Ví dụ: bộ phận sinh dục nữ và mặt của Thần Nữ Thiên Nhiên Lajjagauri của Ấn Độ.

clip_image069(Devidutt Pattanaik, Myth = Mithya, Penguin Books India, 2006).

Bộ phận sinh dục hình hoa sen có ba vòng tròn đồng tâm. Nếu coi vòng tròn nhỏ trong cũng là một chữ không phải là dấu nòng vòng tròn rỗng thì từ nòng ba vòng tròn đồng tâm diễn tả bộ phận sinh dục nữ mang tính siêu nòng âm, mang tính sinh tạo, tạo hóa Khôn âm thích hợp trăm phần trăm với khuôn mặt thiên nhiên, tạo hóa của vị thần nữ này (vì là thần tổ nữ thiên nhiên nên nghiêng hiều về phí Khôn tức ba chữ nòng vòng tròn hơn là hai chữ và một dấu).

Lưu ý hình nữ thần này ở trên diễn tả âm hộ là nòng chấm rỗng mang tính sinh tạo ở cõi tạo hóa ở đây diễn tả bằng ba nòng vòng tròn Khôn cũng mang tính tạo hóa Khôn Càn nhưng ở tầng tám quẻ, bát tượng cõi nhân gian.

Hình bộ phận sinh dục nữ ở hang Kei, Nam Dương nói trên, nếu coi vòng tròn nhỏ là một chữ thì cũng vậy.

2, Ba vòng tròn dính chập lại hay đĩa kín mầu.

Đĩa tròn kín mầu đen mang tính siêu âm tương đương với ba nòng vòng trỏn có một khuôn mặt biểu tượng cho bộ phận sinh dục nữ.

Ví dụ:

-Đĩa tròn bôi đen có dấu hiệu Venus:

clip_image070Đĩa tròn đậm đen nữ có dấu hiệu Venus.

Đĩa tròn mầu đen mang âm tính cực đại, siêu nòng âm có một khuôn mặt tương đương với ba nòng OOO chập lại. Dấu Venus clip_image071 xác thực là nữ. Rõ ràng đĩa tròn đặc có một khuôn mặt là do từ ba nòng vòng tròn OOO hợp lại mang nghĩa bộ phận sinh dục nữ, nữ, âm thái âm, siêu thuần âm, siêu nòng âm. Thấy rõ qua bảng hiệu phòng vệ snh nữ.

.Bảng hiệu phòng vệ sinh nữ.

Phòng vệ sinh nữ ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác có bảng hiệu là vòng tròn mầu đen hay xanh da trời, thường thấy nhất là trong có phụ chú thêm một hình người nữ mặc váy:

vs nu

Cẩn thận hơn để tránh lầm lẫn và dùng cho người biết chữ Anh thì có phụ đề thêm chữ WOMEN ở dưới. Mầu đen mang tính âm của âm tức thái âm cho biết thuộc nhánh Khôn âm còn mầu xanh mang tính dương của âm tức thiếu âm cho biết thuộc nhánh Khôn dương.

Trong khi đó phòng vệ sinh nam có bảng hiệu là hình tam giác thuận đặc thường thấy nhất là trong có phụ đề một hình người nam, có hay không có phụ đề thêm chữ MEN:

clip_image073Hình tam giác do ba nọc que ghép lại mang tính Càn xác thực đĩa tròn kín mầu mang tính Khôn.

Qua các bảng hiệu này ta thấy đĩa vòng tròn sơn kín biểu tượng cho nường mang tính Khôn OOO, phái nữ và hình tam giác thuận đỉnh chỉ thiên biểu tượng cho nõ mang tính Càn III, phái nam.

3. Ba vòng tròn nòng mở ra.

Ba vòng tròn mở ra thành hình lá đa/trái tim ba thùy mang tính siêu nòng âm.

-Hình lá đa/trái tim ba thùy âm tròn đầu.

Dạng này dựa theo toàn diện bên ngoài âm vật của nhánh nòng âm và khi dương hóa sẽ thành tam giác ngược (xem dưới).

Ví dụ đầu quyền trượng nấm linh chi bất tử của Trung Quốc có khi diễn tả bằng hình ba thùy âm đầu nét tròn dạng lá da ba thùy:

clip_image074Biểu tượng nấm linh chi. Đầu nấm hình ba thùy âm đầu nét tròn ở Tòa Nhà 101, Đài Bắc, Đài Loan (Alton Thompsonhttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:101.ruyi.altonthompson.jpg).

Ta thấy rõ đầu nấm do ba nòng OOO chuyển động mở ra thành hình lá đa ba thùy. Hình móc cong, móc nước ở hai thùy bên xác thực tính âm, nước không gian Khôn âm, nữ. Thân nấm hình nọc que mang tính nọc lửa thái dương Càn tương đương với ba nọc que chập lại. Ta có lưỡng hợp đầu nấm Khôn lưỡng hợp với thân nấm Càn. Đây là một dạng ‘ba que xỏ lá’. Gậy biểu nấm linh chi diễn tả nõ nường, nọc nòng (dương âm), càn khôn thấy rõ qua dạng nõ nường:

clip_image075Quyền trượng nấm linh chi nõ nường biểu tượng cho bất tử.

Nấm linh chi nõ nường có thân hình nõ có qui đầu có hình tam giác ba nọc que Càn và đầu nấm hình lá đa nòng, nường ba thùy âm Khôn.

Hình lá đa ba thùy âm thấy ở háng một tượng Phật Bà mang sắc thai phái mật tông Tây Tạng:

clip_image076Hình lá đa ba thùy ở háng một tượng Phật Bà (kỷ vật của tác giả).

Phật Bà có một khuôn mặt là Mẹ Nhân Loại ứng với cực âm Khôn OOO trong Khôn Càn, Vũ Trụ nên có lá đa bình ba thùy âm do ba nòng OOO chuyển động mở ra (Chữ Nòng Nọc Vòng Tròn-Que: Từ Nòng Ba Vòng Tròn).

f. Hình ba thùy dương nhọn đầu.

Lá đa/trái tim ba thùy dương nhọn đầu có thùy giữa đầu nhọn nọc mũi mác ^ mang tính thái dương, ngành thái dương. Ví dụ thấy ở một gậy nấm linh chi:

clip_image077Cây gậy ngọc thạch nấm linh chi bất tử Trung Quốc (nguồn: treasure.chinesecio.com).

(còn nữa).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: