HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3-2019: MƯƠI HÌNH ẢNH BÃI ĐÁ CỔ SAPA VIỆT NAM.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3-2019.

MƯƠI HÌNH ẢNH BÃI ĐÁ CỔ SAPA VIỆT NAM.

clip_image002Địa Phận Bãi Đá Cổ (ảnh của tác giả).

clip_image004Thung Lũng Mường Hoa lộng gió.

clip_image006Sử Đá Việt.

clip_image008

clip_image010

clip_image012(ảnh của tác giả).

clip_image014Đọc Sử Đá Việt.

clip_image016Tác giả cùng hiền thê Michhelle Mai Nguyễn và thứ nữ Á Mỹ Amy Nguyễn.

clip_image018

clip_image020Mặt Trời Hoa Cúc âm thái dương dòng thái dương thần nữ Âu Cơ (ảnh của tác giả chụp tài liệu tại phòng triển lãm địa phương).

clip_image021Người Việt Mặt Trời Thái Dương có nõ cong hình Rìu Việt ở Bãi Đá Cổ Sapa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: