HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2018: TƯỢNG PHẬT LÌA TRẦN Ở TƯ THẾ NGỒI.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2018.

TƯỢNG PHẬT LÌA TRẦN Ở TƯ THẾ NGỒI.

Tại hang thờ tự (chaitya) số 26 ở quần thể hang động Phật giáo Ajanta, Ấn Độ có một pho tượng Phật nằm khổng lồ lúc Phật nhập Niết Bàn.

clip_image002Tượng Phật nằm lúc nhập Niết Bàn tại hang thờ tự (chaitya) số 26 ở quần thể hang động Phật giáo Ajanta, Ấn Độ.

Phía trên pho tượng này là cảnh các Bồ tát, chư thiên cõi trời đang hân hoan chào đón Phật nhập Niết Bàn.

clip_image004Cảnh các Bồ tát, chúng thiên chào mừng Đức Phật nhập Niết Bàn (ảnh của tác giả).

Bên dưới là cảnh tu sĩ, chúng sinh cõi nhân gian tiếc thương Phật.

clip_image006

Cảnh tu sĩ, chúng sinh cõi nhân gian tiếc thương Phật (ảnh của tác giả).

Đặt biệt hình Phật khắc ở đây chỉ thấy phần sau lưng người Phật, không thấy mặt.

clip_image008Phật khắc ở đây chỉ thấy phần sau người Phật, không thấy mặt (ảnh của tác giả).

Phật đã khuất mặt, khuất bóng. Chúng ta cũng thường nói ‘để tưởng nhớ những người đã khuất mặt…

Tượng Phật này, nhất là tại đây trong cảnh Phật nhập Niết Bàn, có một khuôn mặt biểu tượng Phật đã lìa trần gian nên chỉ thấy phía sau lưng Phật. Đây là một tượng Phật đặc biệt diễn tả Phật lìa trần gian ở tư thế ngồi

(xem các bài đang viết về Ấn Độ: Hang Động Phật Giáo Ajanta).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: